வணிக செயல்திறன்

பதில் விகிதம் (கடந்த 30 நாட்கள்)

100% இந்த சப்ளையர் தொடர்பு கொண்டு வாங்குவோர் 72 மணிநேரத்திற்குள் பதிலைப் பெற்றார்.
(குறிப்பு: அலிபாபா வர்த்தக மையம் மற்றும் TradeManager அனுப்பி பதில்களை அடங்கும்)

சராசரி பதில் நேரம் (7 நாட்கள்)

பெற்றார் ஆய்வுகளின் அளிப்பாளரின் சராசரி பதில் நேரம் 12 மணி நேரத்திற்குள் இது.

மேற்கோள் செயல்திறன் (கடந்த 30 நாட்கள்)

சப்ளையர் அனுப்பியுள்ளோம் 25கடந்த 30 நாட்களில் வாங்குபவர்களுக்கு மேற்கோள்.

விசாரனை இப்போது
  • * கேப்ட்சா: தேர்ந்தெடுக்கவும் சாவி

WhatsApp Online Chat !